Đã đóng

develop a web cam mask software

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹ INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹5000 - ₹20000 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi everyone! Well am looking for a Window based software for "Web Cam Masking"

Features it should have are:

1. It should have the ability of replacing the image of the person using webcam.

for instance, if i as an individual come on Web Cam then it should have the ability to change the picture(put as a mask of another person)which i want to replace it [url removed, login to view] other words, Magic Face changing, suddenly turn into the one selected . This is not a cartoonist mask, but a real face.

[url removed, login to view] should also have the ability to voice pitching, options should be available for lowering the pitch, high pitch and medium pitch as the person want he/she can change the pitch.

[url removed, login to view] option of webcam masking software should work on all the communication sites such as Skype, hangouts, etc. From where ever person is coming to we cam the mask and voice pitch software should work.

4.I should be able to add skins.

For, further details please contact

me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online