Đã hoàn thành

device token in database after login of customer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hoppham2332 với giá €55 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

i have a script that insert a device token to database after download of app, i now want to get the device token in database after a person login on the app. so have a login on the app, and than the device token should be added to the database to his record

can someone fix this?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online