Đã Hủy

Drop Down Menu needs updating now......

[url removed, login to view]

The drop down menu Physicians Specialist Required:

Needs to be replaced with drop down categories from

[url removed, login to view]

Must enter captcha to access

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: updating, menu drop down, enter captcha, needs, access specialist, php menu, physicians, magento remove sub categories menu, drop top menu templatemosnter com, drop php, menu css com active, menu vertical com collapse, needs freelance specialist programming image video analysis, menu joomla com mootools, menu css com sub levels, menu horizontal com fotos flash, captcha menu, abrir menu vertical com delay, drop menu php, php drop

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Curry, United States

ID dự án: #656238

12 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

abraham66

check pmb pls

$30 USD trong 1 ngày
(97 Nhận xét)
6.8
mantislin

Hi sir, let me do it now! thanks, kimi.

$30 USD trong 1 ngày
(135 Nhận xét)
6.6
dinhtoan

i can do this.

$70 USD trong 0 ngày
(58 Nhận xét)
6.2
webmagics

Hi, We can do [login to view URL] see PMB fr details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(47 Nhận xét)
6.2
mhanif

Please Check PM

$50 USD trong 1 ngày
(104 Nhận xét)
6.2
w3bexpert

I am ready to start, thanks!

$50 USD trong 1 ngày
(76 Nhận xét)
6.1
ITStudent

Hi, please check my bid

$45 USD trong 0 ngày
(57 Nhận xét)
6.0
venkatmca06

--------- will complete another 15 min -------------

$30 USD trong 0 ngày
(21 Nhận xét)
4.8
SSYES

Please check inbox.Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
4.7
webservindia09

We can do this for you. Plz check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gaganshine

Please see PM

$190 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Anum789

i can do this project

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0