Đã Hủy

Drop Down Menu needs updating now......

[url removed, login to view]

The drop down menu Physicians Specialist Required:

Needs to be replaced with drop down categories from

[url removed, login to view]

Must enter captcha to access

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: updating, menu drop down, enter captcha, needs, access specialist, php menu, physicians, magento remove sub categories menu, drop top menu templatemosnter com, drop php, menu css com active, menu vertical com collapse, needs freelance specialist programming image video analysis, menu joomla com mootools, menu css com sub levels, menu horizontal com fotos flash, captcha menu, abrir menu vertical com delay, drop menu php, php drop, menu access, drop menu, updating flash menu database, php drop menu

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Curry, United States

Mã Dự Án: #656238

12 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

abraham66

check pmb pls

$30 USD trong 1 ngày
(97 Đánh Giá)
6.8
mantislin

Hi sir, let me do it now! thanks, kimi.

$30 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
6.6
dinhtoan

i can do this.

$70 USD trong 0 ngày
(58 Đánh Giá)
6.2
webmagics

Hi, We can do [url removed, login to view] see PMB fr details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
6.2
mhanif

Please Check PM

$50 USD trong 1 ngày
(104 Đánh Giá)
6.2
w3bexpert

I am ready to start, thanks!

$50 USD trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
6.1
ITStudent

Hi, please check my bid

$45 USD trong 0 ngày
(57 Đánh Giá)
6.0
venkatmca06

--------- will complete another 15 min -------------

$30 USD trong 0 ngày
(21 Đánh Giá)
4.8
SSYES

Please check inbox.Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.7
webservindia09

We can do this for you. Plz check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gaganshine

Please see PM

$190 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Anum789

i can do this project

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0