Đã hoàn thành

drupal development to get content

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NoSssweat với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

work to do is on Drupal 8

1. Create a Controller in a existing module i have. and that controller should perform the following.

2. Need to get all the nodes of a content type.

3. Load all the node objects in a array.

4. finally the controller should return a JSON.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online