Đã hoàn thành

Dual Search Page for Buddypress site for GodKa

making the search page have both the original search form working and the zipcode radius search working as well.

zipcode files:

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/buddypress/bp-themes/bp-default/members/[url removed, login to view]

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/buddypress/bp-themes/bp-default/members/[url removed, login to view]

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/bp-profile-search/[url removed, login to view]

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/bp-profile-search/[url removed, login to view]

zipcode files:

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/buddypress/bp-themes/bp-default/members/[url removed, login to view]

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/buddypress/bp-themes/bp-default/members/[url removed, login to view]

jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/bp-profile-search/[url removed, login to view]

/jakejones/hcmsn/wp-content/plugins/bp-profile-search/[url removed, login to view]

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: bp profile search, search page buddypress, search search, php buddypress, bps, php search page, buddypress profile loop, dual php, buddypress|, page original, members profile page php, original page, form search form, buddypress search profile, default search , php form radius, php radius, form search, radius php, zipcode radius php, search page, files search, page themes, php members page, buddypress profile page

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Rochester, United States

ID dự án: #1025751

Được trao cho:

godka

ready for it

$100 USD trong 2 ngày
(27 Đánh Giá)
5.7