Đang Thực Hiện

Educational platform -- 2

* server side programming using PHP and MySQL.

* Experience with Javascript frameworks such as jQuery and React.

Build educational online platform

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế trang web, JavaScript, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #34046820

Được trao cho:

(529 Đánh Giá)
8.6

154 freelancer chào giá trung bình$4489 cho công việc này

(103 Nhận xét)
9.7
(422 Nhận xét)
9.7
(443 Nhận xét)
9.7
(507 Nhận xét)
10.0
(988 Nhận xét)
9.4
(379 Nhận xét)
9.5
(60 Nhận xét)
9.3
(737 Nhận xét)
9.6
(235 Nhận xét)
9.3
(141 Nhận xét)
9.3
infowider11

AGREE WITH YOUR BUDGET I am well equipped in PHP, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY and AJAX and designing through Adobe Photoshop, including PSD conversion HTML, XHTML, DHTML, HTML5, CSS2/3, Bootstrapp. ========= Thêm

$4000 AUD trong 7 ngày
(324 Nhận xét)
9.0
(639 Nhận xét)
9.4
(274 Nhận xét)
9.4
(242 Nhận xét)
8.8
(272 Nhận xét)
9.1
(150 Nhận xét)
9.0
(509 Nhận xét)
9.2
(243 Nhận xét)
9.1
(297 Nhận xét)
9.1
(228 Nhận xét)
9.5