Đã đóng

email signature template

Dự án này đã được trao cho hedyaouiboubaker với giá $25 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I am looking some a simple yet professional email signature template that will suit Mozilla Thunderbird email client. HTML?? I would like the following to be included: Website link ([url removed, login to view]), Phone, Mobile, Company name, Name, Job Title & Logo. All able to be editted to suit different employees.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online