Đã Đóng

enseñar y guiar facilmente a crear y desarrolar un bot

enseñar o guiar facilmente a crear y desarrolar un bot

Teach or guide easily create and develop a bot

Kỹ năng: Lập trình C, PHP, Python, Kiến trúc phần mềm, Tiếng Tây Ban Nha

Xem thêm: enseñar a jugar, enseñar ingles, enseñar musica, enseñar teologia, escribir y/o rescribir articulos , Diseño Gráfico (Ilustrador y o Creativo, enseñar español, enseñar espalol, enseñar

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) ituzaingo, Argentina

Mã Dự Án: #14803021

1 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

teknosoft5

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Ref : [url removed, login to view] Great Thêm

$28 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0