Đã Đóng

ERP sync and axelor api expert needed.

Good experience in axelor api and java with php required.

Kĩ năng: PHP, Java, Kiến trúc phần mềm, MySQL, ERP

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) lahore, Pakistan

ID dự án: #32703622