Đã hoàn thành

Eway - Pinnacle cart intergration

I have an online store running Pinnaclecart version [url removed, login to view] latest version.

I use Eway for handling live credit card transactions on checkout.

Previously to upgrading to latest version of Pinnaclecart the eway gateway worked 100%

Now it does not.

I need someone to intergrate Eway with my Pinnaclecart software to accept Credit Cards again.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: pinnacle cart eway, pinnacle, Pinnacle Cart, live credit, php live cart, software online store, gateway cart, cart store credit, cart upgrading, upgrading cart, smarty template cart pinnacle, latest version paymentech gateway, live cart, gateway online store, accept credit cards, product cart pinnacle, cart version, Pinnaclecart, eway software, zen cart latest version, credit cart php, pinnacle cart design, credit cart, oscommerce pinnacle cart, payment gateway intergration

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Forrestfield, Australia

ID dự án: #1611450

Được trao cho:

webdevstuffs

Please check PMB.

$254 AUD trong 5 ngày
(35 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $346 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$485 AUD trong 4 ngày
(526 Nhận xét)
7.9
coolrankit

------2YEARS EXPERIENCED WEB DESIGNING & SEO EXPERT------

$300 AUD trong 5 ngày
(22 Nhận xét)
5.2