export xl/csv file to Magento import file format ( PHP )

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR

Mô Tả Dự Án

I have some .xl & .csv file. I need a php scrip where i can define new attributes & export it ( from php script) to Magneto import standard format.

- I will give you UI.

- Only Master setup script

I Need:

Download it in a standard .csv file format.

Please revert if you have done something like this or done already.

Needs to be done in one day.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online