Đã đóng

fix anchor link from wordpress menu

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €21 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hi,

My menu link on my page menu does not link back to the front page of my website.

The anchor link does not point back to the page ID.

For example [url removed, login to view] does not work from page [url removed, login to view]

However the link [url removed, login to view] works on the front page but not on any other page (sub page of the website).

Also the links in the footer work perfectly too linking back to main front page. Strange as it just occurs on other pages of the website.

Need a quick fix to solve this problem.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online