fix 2 bugs on my site for 30$CAD

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

hello,

On my site there are 2 bugs to fix:

32) There is a bug when we put a comment after [url removed, login to view] simple, there are 2 thumbs up and down appearing without we touch it. we need to fix that. And the bug when clicking Next not appearing on top or in the middle of the page of the current [url removed, login to view] Plus. (vertically static same position). [url removed, login to view] Plus Page Next link going to below the text to continue to rate with questions.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online