Đã hoàn thành

fix 2 bugs on my site for 30$CAD

Dự án này đã kết thúc thành công bởi glennwilkins với giá $30 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

hello,

On my site there are 2 bugs to fix:

32) There is a bug when we put a comment after [url removed, login to view] simple, there are 2 thumbs up and down appearing without we touch it. we need to fix that. And the bug when clicking Next not appearing on top or in the middle of the page of the current [url removed, login to view] Plus. (vertically static same position). [url removed, login to view] Plus Page Next link going to below the text to continue to rate with questions.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online