Đã hoàn thành

Fix cache phân trang web tin tức viết bằng ngôn ngữ PHP CodeIgniter

Ngày xưa cách đây 3 năm mình có thuê 1 coder viết 1 trang báo mini bằng ngôn ngữ php, framework là CodeIgniter . Nay mình có sử dụng lại source, thì phát hiện ra nó bị một lỗi là dính cache chỗ phân trang, nghĩa là click qua trang 2 thì nó vẫn hiển thị dữ liệu của trang 1.

Bạn có thể xem lỗi này ở đây: [login to view URL]

Ngoài ra mình còn muốn fix thêm 1 chỗ là: chỗ trang home trang chủ á, trong từng chuyên mục hiện tại nó chỉ show ra 2 bài viết có thumnail thôi, mình muốn show ra 5 bài viết có thumnail á.

Mình cần người fix lỗi đó giúp mình, vì giờ coder cũ của mình đi nước ngoài làm việc rồi, mình bị mất liên lạc với bạn ấy rồi.

Kĩ năng: Codeigniter, HTML, PHP

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #18418981

Được trao cho:

shingjin

Hello. After reviewing your post, I am very interested in that due to my experience. I’d like to be considered for your project position. I am an expert CI web developer. I can fix your issue. Regards.

$55 USD trong 3 ngày
(48 Đánh Giá)
5.7

9 freelancer chào giá trung bình$113 cho công việc này

abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

$155 USD trong 5 ngày
(155 Nhận xét)
6.8
royalwebraisers

Dear Hiring Manager, We can help you in the [login to view URL] fix the issue and cache problem in the website you have. Also on home page we can show 5 articles for each category as well. ALso, if all go well we can w Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(141 Nhận xét)
6.7
indiainfosoft

Hello Sir, I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you. I will provide quality work as well full support for any query. I'm giving you trust for good quality work. I have almost 12+ years of exp Thêm

$90 USD trong 1 ngày
(187 Nhận xét)
6.4
rehmatclick

Hi, Am Muhammad Ghaffar am professional PHP developer please have a look once my profile.I have read your project details its seems like pretty simple for me but I want to ask some question please message me for other Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(119 Nhận xét)
6.4
amitadlakha04

Hi There, I've checked your requirements and I am much interested to assist you on the development of your website with fulfilling all of the required functioning very accurately and elegantly. Thanks for opportunity Thêm

$155 USD trong 10 ngày
(29 Nhận xét)
5.2
phucvinh52

Chào anh, em từng làm qua codeigniter. Được thì để em nhận task này giúp anh. Có gì cũng dễ nói chuyện hơn nữa.

$83 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
sohaibmughal1232

Hi, I have read this job’s description and understand that I am perfect for this [login to view URL]'s discuss more over chat.I Live, Breathe, Eat and Dream with more than 3+ years of experience in Wordpress,PHP,Ecommerce,HTML5, C Thêm

$188 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.7
Uksmartsolutions

Hi, I have gone through your description and got a pretty much idea of what you want. I can assure you that i can do this task. The skills and resources needed for this project are in my genes. I can assure you f Thêm

$90 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
3.5