Fix cache phân trang web tin tức viết bằng ngôn ngữ PHP CodeIgniter

Đã hoàn thành Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Ngày xưa cách đây 3 năm mình có thuê 1 coder viết 1 trang báo mini bằng ngôn ngữ php, framework là CodeIgniter . Nay mình có sử dụng lại source, thì phát hiện ra nó bị một lỗi là dính cache chỗ phân trang, nghĩa là click qua trang 2 thì nó vẫn hiển thị dữ liệu của trang 1.

Bạn có thể xem lỗi này ở đây: [login to view URL]

Ngoài ra mình còn muốn fix thêm 1 chỗ là: chỗ trang home trang chủ á, trong từng chuyên mục hiện tại nó chỉ show ra 2 bài viết có thumnail thôi, mình muốn show ra 5 bài viết có thumnail á.

Mình cần người fix lỗi đó giúp mình, vì giờ coder cũ của mình đi nước ngoài làm việc rồi, mình bị mất liên lạc với bạn ấy rồi.

Codeigniter HTML PHP

ID dự án: #18418981

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

Được trao cho:

shingjin

Hello. After reviewing your post, I am very interested in that due to my experience. I’d like to be considered for your project position. I am an expert CI web developer. I can fix your issue. Regards.

$55 USD trong 3 ngày
(48 Đánh Giá)
5.7

9 freelancer chào giá trung bình$113 cho công việc này

abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

$155 USD trong 5 ngày
(155 Nhận xét)
6.8
rehmatclick

Hi, Am Muhammad Ghaffar am professional PHP developer please have a look once my profile.I have read your project details its seems like pretty simple for me but I want to ask some question please message me for other Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(119 Nhận xét)
6.4
phucvinh52

Chào anh, em từng làm qua codeigniter. Được thì để em nhận task này giúp anh. Có gì cũng dễ nói chuyện hơn nữa.

$83 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
4.2