Fix Joomla Page Speed & ChronoForm 5 2

Đã hoàn thành Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Fix Joomla Page Speed & Chronoform 5 2

CSS Joomla PHP Virtuemart Thiết kế trang web

ID dự án: #15881021

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

Được trao cho:

vamaveche1

As discussed Sean. Many Thanks.

$200 USD trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
6.0

7 freelancer chào giá trung bình$188 cho công việc này

AMsolutions1

Hi, Can you please share website URL so that i can check? Relevant Skills and Experience I have expertise in Joomla and cpnfident to peovide you quality work. Proposed Milestones $188 USD - Will discuss and decide Thêm

$188 USD trong 4 ngày
(197 Nhận xét)
7.5
rwebexe

Hi, I am PHP Developer working on WordPress from last 5-years along with PHP base any MVC Framework or CMS like Joomla, Magento Opencart. Relevant Skills and Experience We help the entrepreneur to build their software Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(49 Nhận xét)
6.6