Đã hoàn thành

fix mysql database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aryan151 với giá €9 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

i need a mysql fixed for my code ignitor project

i had a project but the database was lost so we need to write the database again

the codeignitor is up and running only what i need is the database fixed for my system

i have already tried to make a sql file but i still get errors and i dunno how to fix

so you need to lookinto the file i make and the 2 page files of code ignitor to make a working sql so i can use the system again

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online