Đang Thực Hiện

fix a script in php

you need to fix paypal script in my site coding is there but its not working lowest bidder will be choosen you must fix in 2 hours

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: my fix, site fix 2, fix-script, fix in c#, fix a script, fix a c++ script, paypal coding, fix paypal php, script hours, script paypal php, need script paypal, script php pending, script coding, coding php, fix need, php working, need fix php, coding paypal, working php paypal, script working, script paypal, php script fix, paypal working, paypal script site paypal, hours php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) kolkatta, India

Mã Dự Án: #60521

Đã trao cho:

vineetasaxena

Dear Sir, I can complete the work in the time stated by you. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(131 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

MasterSolution

I could fix it right now. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(40 Đánh Giá)
5.7
kit1980

I'll fix it. Escrow payment, please.

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2