Đã hoàn thành

Fix some things in my soccer league script

Được trao cho:

JulijanAndjelic

As discussed in PM.

$150 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
5.5

7 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

Dunkoh

Ready to start immediately. See PMB

$30 USD trong 1 ngày
(82 Nhận xét)
6.5
ttmtake

Hello, i send you PM.

$50 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
5.7
triadb

Hi, please check PM

$75 USD trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
3.9
amsak

Placing bid

$40 USD trong 14 ngày
(6 Nhận xét)
3.4
projectxmaker

seems this project needs more detail, but let give me a try on it! thanks, :)

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kuhikar

Currently working as a senior pho developer

$70 USD trong 19 ngày
(0 Nhận xét)
0.0