Đã hoàn thành

fiz last stup in image upload

Được trao cho:

Days

Hi my friend, thanks for this job.

$34 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

Rautella

can i have more details please. Thanks

$34 USD trong 1 ngày
(157 Nhận xét)
6.4
priyankjini

Hello Sir, Can you please give me detail information how you want? Thanks, Jinal

$34 USD trong 3 ngày
(17 Nhận xét)
5.3
krish797

Sir, Ready to fix. I am looking forward to hear from you. Thanking you [login to view URL]

$34 USD trong 0 ngày
(28 Nhận xét)
4.3
dungnguyen2607

Hello. Ready to start!

$34 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
4.0
roobnlion

hi i can do this in today

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0