Đã hoàn thành

Flowplayer Signed Cloudfront Mp4 URL Server Side Script

This project is for Pratham2003. Pursuant to our discussion, need a server side PHP script to automatically create secured streaming urls with the use of Amazon Cloudfront and Flowplayer for both .flv and .mp4 files.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: flowplayer cloudfront streaming mp4 signed url, server side script, streaming server, Server Side, flowplayer, amazon cloudfront, server amazon, signed, streaming url, signed urls, flowplayer streaming, streaming mp4, flowplayer signed urls, php server side, script php amazon, script create signed url, php mp4 streaming, amazon create signed url, server side url, flowplayer php script, script amazon php, mp4 streaming, signed url, flowplayer script, streaming flowplayer amazon

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Anaheim Hills, United States

Mã Dự Án: #1681486

Đã trao cho:

pratham2003

Bid details sent via PM

$50 USD trong 2 ngày
(55 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

Thomasrick

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
EyH8V59aD

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0