Đã Hủy

Flynax Plugin repair (SMSCoin)

2 freelancer đang chào giá trung bình $238 cho công việc này

enriquethumar

Hello sir,(check PMB) We have very good experience in web fields, our experties are PHP , MYSQL , WORDPRESS ,javascript , PAYMENT GATEWAY , JQUERY , MAGENTO , DRUPAL , JOOMLA , Ext JS, ZEND FRAMEWORK , ZEN CART Thêm

$225 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
3.5
marchfeld

I have done some work on Flynax, I may help you

$250 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.8