Đã Hủy

Flynax Plugin repair (SMSCoin)

Hello. I need somebody to modify a plug-in from Flynax. I think is a bug inside code.

detail: [url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: smscoin, flynax smscoin payment gateway, flynax forum, flynax smscoin, flynax smscoin plugin, flynax, modify repair, repair modify, plugin php forum, flynax plugin, repair forum, php code plugin, plugin modify, modify gateway code, php repair, plugin repair, plugin gateway php, payment plugin php, php code repair, repair php, smscoin payment, repair php code, payment smscoin, forum highscore flash php, modify php forum

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) gggggg, Romania

Mã Dự Án: #1632412

2 freelancer đang chào giá trung bình $238 cho công việc này

enriquethumar

Hello sir,(check PMB) We have very good experience in web fields, our experties are PHP , MYSQL , WORDPRESS ,javascript , PAYMENT GATEWAY , JQUERY , MAGENTO , DRUPAL , JOOMLA , Ext JS, ZEND FRAMEWORK , ZEN CART Thêm

$225 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5
marchfeld

I have done some work on Flynax, I may help you

$250 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8