Đã Hủy

for ndgarg Only

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

mfahad2

Software engineer :Currently working with softaware house. I am skilled and have on hand experience with these topics: VB ,HTML,PHP,MYSQL,C programming,JAVA,JAVASCRIPT,ORACLE,SQL, XML, WORDPRESS, jomla, AJAX,CSS,We Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0