Đã hoàn thành

for nico only (new)

Được trao cho:

mrnico

Here we go!

$500 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $425 cho công việc này

Wondimagegn

Hi, would like to offer my services given a kind chance to work on this project. Kindly refer to the private messages for further details. Thanks.

$350 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
2.4