Đã Đóng

Cần người làm Forum MMO - 10/07/2020 23:06 EDT

Tôi đang cần người thiết kế website Forum MMO

Tôi đang cần, ai đó có thể tập trung làm hoàn chỉnh và đẹp và hiện đại cho tôi ?

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ottawa, Vietnam

ID dự án: #26518573

2 freelancer chào giá trung bình$950 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.2
TescanGroup

Greetings! I can make your project better and greater than you think. I have extensive knowledge of php, html, javascript development. I can start right now and finish your project in the time that you request. I'm co Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
1.5