Đã đóng

On going project: Web design & development

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $151 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I am looking someone who can work with me for long term relationship.

I have many small tasks related web design and development.

I need talented someone to assist me to complete all of them on time.

We will work every tasks with step by step in milestones.

If you are interested in, please apply.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online