Đã hoàn thành

On going project: Web design & development

Dự án này đã kết thúc thành công bởi top1ongoogle với giá $200 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

I am looking someone who can work with me for long term relationship.

I have many small tasks related web design and development.

I need talented someone to assist me to complete all of them on time.

We will work every tasks with step by step in milestones.

If you are interested in, please apply.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online