Đang Thực Hiện

good dev with skills of using ida program -- 2

Job Description:

good dev with skills of using ida

, my project is vmp protected , if u are intrested ,

Kĩ năng: PHP, Lập trình C, Java, Lập trình C#, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) jeddah, Saudi Arabia

ID dự án: #27303107

3 freelancer chào giá trung bình $29/giờ cho công việc này

tangramua

Hello Fis L.,   We have 20 years of strong experience in PHP, C Programming, Java, C# Programming, C++ Programming, as a result, we can successfully complete this project.   Please, review our profile here: https://www Thêm

$25 USD / giờ
(73 Nhận xét)
7.2