Đang Thực Hiện

HELP NEEDED

how do i link mySQL wth a php script so that the php script operates?

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: help php, php help, mysql script help, help mysql, mysql help, link needed, php help needed, link mysql, mysql needed, php needed

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) merseyside, United Kingdom

Mã Dự Án: #64064

Đã trao cho:

Hammond

Hi. Check PMB!

$30 USD trong 0 ngày
(19 Đánh Giá)
3.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

TakeReal

I can show you working example. PHP + MySQL.

$30 USD trong 0 ngày
(1254 Đánh Giá)
7.5
oscpro

I can help you very quickly.

$30 USD trong 1 ngày
(88 Đánh Giá)
6.8
nima

Please check PM

$30 USD trong 0 ngày
(52 Đánh Giá)
5.7
ebizpromo

we can do this for you . please check our site [url removed, login to view] and our reviews

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
5.6