Đã hoàn thành

help with website css and php

Dự án này đã kết thúc thành công bởi awadeshm với giá $58 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Looking for some help with CSS and PHP regarding :

1. Mailchimp CSS modification to match with the original design;

2. Fixing a small footer CSS alignment issue; and

3. Fixing contact form php issue.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online