Đóng

Horse Racing Data Feed Version 2

Dự án này đã được trao cho Sercho56 với giá $111 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I would like to get horse racing betting fluctuations into an Excel spreadsheet from an Australian betting site. I have attached an example of the data I would like and how it should appear in the spreadsheet. The information I would like is publicly available from this site [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online