Hosting Provider Reseller Management WHMCS

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Yêu cầu đại lý portal

Kết nối với WHMCS thông qua API WHMCS

- Giá dịch vụ theo cấp đại lý

- Order dịch vụ, sản phẩm, tên miền

- Quản lý dịch vụ đã mua

- Quản lý tên miền đã mua

- Cập nhật các bản khai, cmnd cho tên miền theo contact

- API cho đại lý đăng ký, quản lý

Tất cả dịch vụ khởi tạo thông qua API đến whmcs, portal đại lý là nơi dành cho đại lý quản lý dịch vụ, quản lý giá bán theo cấp đại lý.

PHP WHMCS MySQL

ID dự án: #26749138

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở