Đang Thực Hiện

3 hours labor

I need 3 hours of labor for doing computer related task in categories I listed this job under. For vertexsoft only.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: hours labor, hours, php job task, job computer, Task Job, hours php, computer related, php hours, hours job, job hours

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) English, United States

ID dự án: #49312

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

nexuslite

more information required

$50 USD trong 0 ngày
(43 Nhận xét)
5.8
vertexsoft

Please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.1