Đã đóng

htaccess redirects, Problems being created by opencart

Dự án này đã được trao cho nawas83 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I have an opencart installation with code include in the httaccess file. I need to created 310 redirects but the opencart rules are causing them to work incorectly.

I need to add about 40 redirects. I have tried the normal 301 code but it does not work

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online