Đã Đóng

Import biblioteki DLL C# do kodu w C++

4 freelancer đang chào giá trung bình zł171 cho công việc này

zł183 PLN trong 10 ngày
(15 Nhận xét)
5.9
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to work with you on this project, I am Microsoft Full Stack developer, having expertise on web based and desktop base application development, including mobile apps as well using Xamarin, Thêm

zł277 PLN trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
4.3
zł135 PLN trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CuttingEdge89

Hi I can help you to add dll for project can you send me your project tell me about your project Thank you

zł90 PLN trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0