Đã hoàn thành

Import/ export script for mysql database in PHP

Import/ export script for mysql database in PHP.

Export a mysql database and a folder containing all website files in .zip file by html form download button and php script.

And import form for importing downloaded mysql database and saperate import form for importing complete downloaded .zip file

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: minor edits existing php script mysql database, import data csv mysql database script php sample, php script import access data mysql database, calendar php script mysql database, php script mysql database, php script mysql database import sql file, php report script mysql database, script php create script mysql database, export data mysql database xls php, seo script mysql database, automate script mysql database, best import products magento mysql database, php script mysql database export, search script mysql database, import csv script mysql

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Pithoragarh, India

ID dự án: #14869524

Được trao cho:

₹800 INR trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹925 cho công việc này

rociafernandes

A proposal has not yet been provided

₹1049 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0