Đã Đóng

Nhân sự insource viettel soft - open to bidding

Hiện tại thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java.

yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@[url removed, login to view] , mình sẽ liên hệ trao đổi công việc với bạn.

Kĩ năng: Android, ASP.NET, iPhone, Java, PHP

Xem nhiều hơn: php struts, oracle framework, cv's

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8264563