Đã hoàn thành

Install pdo_dblib on whm/CPanel

Được trao cho:

mvaqasuddin

hi there, please do send me complete access I will start right away and implement asap. Relevant Skills and Experience Yes Proposed Milestones $35 USD - Default

$35 USD trong 1 ngày
(170 Đánh Giá)
6.5
sr33raj

i can install and enable pdo dblib on your whms server

$20 USD trong 0 ngày
(142 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(67 Nhận xét)
5.3