Đã hoàn thành

Install Php search engine script

Install script [url removed, login to view] to domain hosting account. Ensure script works correctly. Provide site admin credentials.

Kĩ năng: MySQL, PHP, Web Hosting, Tìm kiếm web, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: article php bulk mailer works, ffmpeg window php install, ffmpeg php install, php part time works, linux php install, php install linux, ffmpeg php install windows, webmin php install, ssl certificate php install

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #10367947

Được trao cho:

cemalib

i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.i am ready.

$30 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $29 cho công việc này

uhjk

Hello, If you provide me cpanel / ftp details, I can do this immediately. I'm online now, thank you.

$25 USD trong 1 ngày
(405 Nhận xét)
7.7
prog2u

Dear Sir/ Madam, Kindly check my bid & project completion ratio before awarding. I'm really interested to work on this project, I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come o Thêm

$35 USD trong 0 ngày
(27 Nhận xét)
5.2
atomixstardesign

Hello, we are ready to install your script right now on your hosting. Contact us for more details. Thank you.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0