Đã đóng

integrate smart2pay payment to jevents ----

Dự án này đã được trao cho rsen75 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

[url removed, login to view] is reservation program. It lets customeers to pay for deposit on reservations. It already have options for paypal, [url removed, login to view], hikashop etc for payment. I want to add smart2pay for another payment method. I can provide existing php code for those above payments. Integration will include IPN. So You will create new payment metod for smart2pay by modifiying existing paypal or epay php code,

Please do not bid if you did not work on payment systems before. Experienced on payment systems is must

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online