Đã Đóng

thông số ios - open to bidding

Fake gần như tất cả thông tin mà app đọc được, từ serial, advertising ID, đến tên device, loại device, phiên bản iOS, ngỗn ngữ, region,timezone..

Kĩ năng: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development, PHP

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) đà nẵng, Vietnam

ID dự án: #9409119