Đã Đóng

IPTV server or reseller panel build

I am not a tech guy i can share details better to a person who can understands my needs .

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, Web Hosting, Kĩ thuật

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #32747459

5 freelancer chào giá trung bình$2200 cho công việc này

(50 Nhận xét)
6.6
(34 Nhận xét)
7.6
(42 Nhận xét)
6.7
(19 Nhận xét)
5.9
(1 Nhận xét)
2.6