Đang Thực Hiện

iwam project for bubloosoft

project for bubloosoft.

Small task for bubloosoft. Need to add few function to my website as per discussed.

Please Do not bid

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: bubloosoft, small-task-project, discussed please, small task php, task bid project, project bid website expert, project bid website digital media, bid website project tutorial, bid website creation project, people reverse bid website project, project bid website, loan modification project bid website user, project bid website updates, bid website design project, bid website project, task project bid

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1661603

Đã trao cho:

bubloosoft

Lets start!!!

$70 USD trong 3 ngày
(32 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

akbar497

i am ready for this job

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
D5VJ2hg0C

<b><i>Removed by [url removed, login to view] Admin for breaching our Terms and Conditions</i></b> computational services - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0