Landing (sale) page

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng 01 landing page (wordpress)về 01 khoá học nhằm kêu gọi học viên vào trang đăng ký thông tin để được tư vấn thêm.

Giao source code để sau này in-house IT chỉnh sửa.

Style: Thiết kế đơn giản nhưng hiện đại - các phần cần gắn kết liên mạch như kể 01 câu chuyện - mục đích cuối cùng là thúc dẩy hành động đăng ký.

PHP HTML Thiết kế đồ họa WordPress Web Hosting

ID dự án: #31626571

Về dự án

27 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

27 freelancer chào giá trung bình$142 cho công việc này

Alex1x23

Hello There, I have checked the document you attached. We are here available to build an elegant landing page of an educational field. Kindly initiate the chat so that we can discuss with you once and move forward to b Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(818 Nhận xét)
8.8
swsindia

Hi, I just read your Website Design project description. I can do it and ready to start work immediately. The design provided will be creative and according to your requirements. I will deliver you project in time Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(904 Nhận xét)
8.2
kritijain911

Hello, I have read your job description and review attached file as well, I am glad to inform you that i can create a landing page based on your requirement. Please send me a message then we will discuss further. Tha Thêm

$120 USD trong 2 ngày
(107 Nhận xét)
6.7
manusharma2992

Hello I can start your work as per your details as you asking that you want to Landing (sale) page I am the experience in all platforms to make your site like: - WORD PRESS, PHP, HTML + RESPONSIVE SITE OPTIMIZATION OF Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(98 Nhận xét)
6.0
kkirandeep582

hello , I’m a professional "Graphics Designer" with more than 3 years working experience. I have made similar work of graphic design as a Landing (sale) page I have attached the link of my portfolio that will be help Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(87 Nhận xét)
6.1
WCTech

Hello, Greetings!! Can I see the rough design of the landing page? So that I can evaluate the time and efforts and provide you the best possible solution. I will love to assist you with this task, and I can start wo Thêm

$80 USD trong 3 ngày
(106 Nhận xét)
5.8
ssumitkumar7800

Hii I have read about the project detail.I have experience in Landing (sale) page in the word press, PHP, laravel, js query. I can convert your PSD files into HTML. I do have skills & experience that are required to c Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.4
shoro25

Hi i am wordpress and web site developer i will create landing page and more discussion in inbox if you ready come pmb...

$180 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rishu474895

Hi, Can I Start yours immediately? Thanks for sharing your project requirement with us. It will be our great pleasure to work on your project. I have checked your requirement, yes we can do it because we already work o Thêm

$98 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tranquoccuongds

Mình chuyên làm landing page các khóa học Online của FPT online - Vnexpress . Nên hy vọng hợp tác làm việc với bạn. kB ZALO 0898492369 để trao đổi kỷ hơn công việc nếu hợp tác nhé.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Phamduykhoa

Will your hope.........................................................................................that's on

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0