Đã Đóng

Laravel Developer -- 2

Very simple convert 4 page HTML to LARAVEL and add Paypal option at bottom of page

use metronic theme so we can have an admin panel

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, MySQL, HTML, Laravel

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #32650959