Đã đóng

laravel php

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £82 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have a preexisting website created on PHP by another developer. This is a website which connects to Twitch API, records its entries into a database and user input. I need this PHP project converted into Laravel.

There is also a minecraft plugin which connects to a php page however more info will be given at a later date

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online