Đã đóng

legid aimlock on ESEA

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $140 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for an experienced coder for a private build on the game CSGO.

You need to be able to show me some of your past work and proof to me that the cheat is indeed undetected on ESEA.

I do not have big requirements, I am looking for a simple triggerbot with an aimkey.

I am very experienced and have tried out most of the cheats which are publicly available and have also tried out a few private ones.

I am concerned about the undetected time so make sure you come with a plan & we come to an agreement regarding that.

You can contact me on here or ask me for any private messenger app you would like to chat with me.[Pidgin, Skype, Facebook, Steam, ESL, ESEA etc]

Thank you and best regards.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online