Còn mở

my life is falling apart, it seems I can’t figure out how to get my hosting account set up, I need someone with some experience to help me with this chore....

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am moving my marketing business online and need help

setting up my hosting account. this is really driving me nuts it

seems easy to do but I am not getting it. And need that

person explain it to me simple and get done fast.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online