Đã Đóng

macro, accounting coder... -- 2

i need the macro, accounting coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, Visual Basic, Kế toán, Excel, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 624 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34349893