Đã Đóng

Mafia mccode V2 game addon

Im looking for someone with exp with mccode v2 or with high gaming creating [url removed, login to view] looking for someone to create a addon for a explore [url removed, login to view] looking to pay around 3-5 dollars for this is very [url removed, login to view] you are interested please msg me I will give more details.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: mccode mafia, mccode, v2, explore page, addon page, php create msg, creating msg php, game gaming, gaming game, game mafia, create msg, game creating, simple mafia game, warcraft addon game, simple gaming, php game create, php create game, mafia game creating, creating game php, create php mafia game, create mafia, creating game, simple game php, someone give dollars, php mafia game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saint Louis, United States

Mã Dự Án: #1662522

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

enriquethumar

Hello sir,(check PMB) We have very good experience in web fields, our experties are PHP , MYSQL , WORDPRESS ,javascript , PAYMENT GATEWAY , JQUERY , MAGENTO , DRUPAL , JOOMLA , Ext JS, ZEND FRAMEWORK , ZEN CAR Thêm

$200 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5
CI26CiAr1

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0