Magento 2 Freelancer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

- Dự án ecommerce cho partner nước ngoài dùng Magento 2.

- Dự án vừa set up, sẽ được build từ đầu đến cuối

- Dự án chạy trong vòng 2-3 tháng.

eCommerce HTML Magento PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #17545952

Về dự án

29 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

29 freelancer chào giá trung bình $13/giờ cho công việc này

sanjay2004

Hello, We have extensive expertise at custom magento development and can help you with this regard. Please open private message board to initiate the discussion. We assure you clean and professional work. We would a Thêm

$18 USD / giờ
(1458 Nhận xét)
10.0
AMsolutions1

Hi, I have expertise in magento2 and believe in long term working relatonship. Please initiate chat so that we can discuss in detail and start a collaboration Looking forward. Thanks

$14 USD / giờ
(184 Nhận xét)
7.3
letshappy

hello, i am magento expert with 9 year experience and i am ready to start work now on your task .....................

$14 USD / giờ
(196 Nhận xét)
7.4
hasnainabbas92

Chào, Tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án cao cấp phù hợp để đáp ứng và vượt quá mong đợi của bạn để thúc đẩy thành công kinh doanh của bạn. Dịch vụ tôi cung cấp: -------------------------- - PHP (Magento, Codei Thêm

$12 USD / giờ
(73 Nhận xét)
6.3
doyze

Hi, I am Magento EXPERT with 5+ years of experience in Magento and Magento 2 development. I have mostly do Store setup, theme modifications, custom design and modify/create store functionality , upgrade to Magento Thêm

$12 USD / giờ
(10 Nhận xét)
3.5
lalitkaushik

We are a web developing and designing company with various other facilities such as web content and digital marketing related to all types of specializations. Additional considerations and implementations are assisted Thêm

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0