Đã đóng

mailer lite and landing page

Dự án này đã được trao cho webskys với giá $350 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Mailerlite and Marketing experience a must

Require the following:

A simple webpage so people can download my pdf guide

Help with Mailerlite email campaign, including landing page for facebook

Facebook ad to go with facebook landing page

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online